MOJE SPRÁVNE MIESTO™ TÍNEDŽER

pre tínedžerov od 14 do 19 rokov

Osobne v Bratislave

 • 20 min. spoznávací telefonický rozhovor pred stretnutím
 • osobné stretnutie v trvaní 1,5 - 2 hodiny vďaka ktorému si tínedžer hravou formou vyjasní kam ho to intuitívne ťahá a aká škola či krúžky ho v jeho smerovaní môžu ešte podporiť
 • písomná správa zo stretnutia s odporúčaniami
 • osobný rozhovor s rodičom s interpretáciou výsledkov 
 • BONUS: Pracovné listy 5 najdôležitejších otázok                                                               

125.00 

MOJE SPRÁVNE MIESTO™ Online TÍNEDŽER

pre tínedžerov od 14 do 19 rokov

Online 

 • 20 min. spoznávací telefonický rozhovor pred stretnutím
 • 1 online stretnutie v trvaní 1,5 - 2 hodiny cez Zoom, vďaka ktorému si tínedžer hravou formou vyjasní kam ho to intuitívne ťahá a aká škola či krúžky ho v jeho smerovaní môžu ešte podporiť
 • písomná správa zo stretnutia s odporúčaniami
 • 30 min. online rozhovor s rodičom s interpretáciou výsledkov 
 • BONUS: Pracovné listy 5 najdôležitejších otázok

125.00

MOJE SPRÁVNE MIESTO™   DOSPELÝ

pre dospelých od 20 rokov

Osobne v Bratislave

 • 20 min. spoznávací telefonický rozhovor pred stretnutím

 • osobné stretnutie v trvaní 2-3 hodiny vďaka ktorému si dospelý hravou formou vyjasní k akému povolaniu či zamestnaniu ho to intuitívne ťahá a rozvojom akým zručností to vie ešte podporiť
 • písomná správa zo stretnutia s odporúčaniami
 • BONUS 1: dodatočná 30 min. online konzultácia zdarma
 • BONUS 2: Pracovné listy 5 najdôležitejších otázok + Moja ideálna práca                          

250.00

MOJE SPRÁVNE MIESTO™ Online DOSPELÝ

pre dospelých od 20 rokov

Online

 • 20 min. spoznávací telefonický rozhovor pred stretnutím

 • 2 online stretnutia cez Zoom v trvaní cca 1,5 hodiny vďaka ktorým si dospelý hravou formou vyjasní k akému povolaniu či zamestnaniu ho to intuitívne ťahá a rozvojom akým zručností to vie ešte podporiť
 • písomná správa zo stretnutia s odporúčaniami
 • BONUS 1: dodatočná 30 min. online konzultácia zdarma

 • BONUS: Pracovné listy 5 najdôležitejších otázok + Moja ideálna práca

250.00

Balík MOJE SPRÁVNE MIESTO™ DUO

pre 2 tínedžerov od 14 do 19 rokov

Osobne v Bratislave

Cenovo zvýhodnený balík pre 2 tínedžerov zahŕňa:

 • 2x 20 min. spoznávací rozhovor
 • 2x osobné individuálne stretnutia v trvaní 1,5 - 2 hodiny
 • 2x písomná správa zo stretnutia s indiviuálnymi odporúčaniami pre každého z tínedžerov
 • BONUS: Pracovné listy 5 najdôležitejších otázok
230.00

Balík MOJE SPRÁVNE MIESTO™ COMBI

pre 1 tínedžera a 1 dospelého

Osobne v Bratislave

Cenovo zvýhodnený balík zahŕňa:

 • 2x 20 min. spoznávací rozhovor
 • individuálne osobné stretnutie v trvaní 1,5-2 hodiny pre tínedžera
 • individuálne osobné stretnutie v trvaní 2-3 hodiny pre dospelého
 • písomnú správu zo stretnutia s odporúčaniami pre každého z nich
 • BONUS: Pracovné listy 5 najdôležitejších otázok + Moja ideálna práca350.00

REIMPRINTING

Účinná terapeutická NLP technika zameraná na odhalenie zdrojovej situácie z minulosti (imprintu), ktorá spôsobuje nežiadúce správanie v súčasnosti.  Vytvorením novej podpornej perspektívy na danú situáciu sa zmení aj naše súčasné správanie. Pracuje sa s regresnou časovou líniou.

90-minútové osobné stretnutie 

120.00


INDIVIDUÁLNA KONZULTÁCIA

Individuálna konzultácia môže byť riešenie v prípade, ak je klient v životnej situácii, z ktorej si nevie nájsť sám východisko alebo by si sa rád posunul k svojmu želanému cieľu, no nedarí sa mu to.

Hodinové stretnutie osobne alebo online.70.00

Balík 3 INDIVIDUÁLNYCH KONZULTÁCIÍ

Cenovo zvýhodnený balík 3 konzultácií osobne alebo online.

Umožňuje hlbšiu prácu na oblasti, v ktorej klient zatiaľ nedosahuje želané výsledky.     
180.00