MOJE SPRÁVNE MIESTO™ TÍNEDŽER

pre tínedžerov od 14 do 19 rokov

Osobne alebo online

 • 20 min. spoznávací rozhovor pred stretnutím
 • 1 osobné stretnutie v trvaní 1,5 - 2 hodiny alebo 2 online stretnutia, vďaka ktorým si hravou formou vyjasníš kam ťa to intuitívne ťahá a aká škola či krúžky ťa v tvojom smerovaní môžu ešte podporiť
 • písomná správa zo stretnutia s odporúčaniami


150.00 

Balík MOJE SPRÁVNE MIESTO™ DUO

pre 2 tínedžerov od 14 do 19 rokov

Osobne alebo online

Cenovo zvýhodnený balík pre 2 tínedžerov zahŕňa:

 • 20 min. spoznávací rozhovor pred stretnutím
 • 2x osobné individuálne stretnutia v trvaní 1,5 - 2 hodiny alebo 2x 2 online stretnutia
 • 2x písomná správa zo stretnutia s indiviuálnymi odporúčaniami pre každého z tínedžerov.

250.00

MOJE SPRÁVNE MIESTO™ DOSPELÝ

pre dospelých od 20 rokov

Osobne alebo online

 • 20 min. spoznávací rozhovor pred stretnutím
 • osobné stretnutie v trvaní 2-3 hodiny alebo 2 online stretnutia, vďaka ktorým si hravou formou vyjasníš k akému povolaniu či zamestnaniu ťa to intuitívne ťahá a rozvojom akým zručností to vieš ešte podporiť
 • písomná správa zo stretnutia s odporúčaniami

250.00

Balík MOJE SPRÁVNE MIESTO™ COMBI 

Osobne alebo online

Cenovo zvýhodnený balík pre 1 tínedžera a 1 dospelého, ktorý zahŕňa:

 • 20 min. spoznávacie rozhovory pred osobnými stretnutiami
 • individuálne osobné stretnutie v trvaní 1,5-2 hodiny pre tínedžera  alebo 2 online stretnutia
 • individuálne osobné stretnutie v trvaní 2-3 hodiny pre dospelého alebo 2 online stretnutia
 • písomnú správu zo stretnutia s odporúčaniami pre každého z nich

350.00

INDIVIDUÁLNY KOUČING

Koučing môže byť riešenie v prípade, ak si v životnej situácii, z ktorej nevieš nájsť sám východisko alebo by si sa rád posunul              k svojmu želanému cieľu, no nedarí sa ti to.

Hodinové stretnutie osobne alebo online.         80.00

Balík 3 INDIVIDUÁLNYCH KOUČINGOV

Cenovo zvýhodnený balík 3 koučovacích stretnutí osobne alebo online.

Umožňuje hlbšiu prácu na oblasti, v ktorej zatiaľ nedosahuješ želané výsledky.                    220.00

REIMPRINTING

Účinná terapeutická NLP technika zameraná na odhalenie zdrojovej situácie z minulosti (imprintu), ktorá spôsobuje nežiadúce správanie v súčasnosti.  Vytvorením novej podpornej perspektívy na danú situáciu sa zmení aj naše súčasné správanie. Pracuje sa s regresnou časovou líniou.

90-minútové osobné stretnutie 

120.00


DARČEKOVÁ POUKÁŽKA

Poukážku je možné použiť na úhradu akejkoľvek služby z tejto ponuky.

Platnosť darčekovej poukážky je 1 rok.


50.00

DARČEKOVÁ POUKÁŽKA

Poukážku je možné použiť na úhradu akejkoľvek služby z tejto ponuky.

Platnosť darčekovej poukážky je 1 rok.

100.00